Catalysis and Automotive Pollution Control IV. Vol.116
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2528 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Netherlands :Elsevier Science, 1998,

Mô tả vật lý: 719tr. ;

Ngôn ngữ:


Automotive Pollution-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH