Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bank World

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821356100

Ký hiệu phân loại: 370.967571 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: nt : World Bank, 2006

Mô tả vật lý: 226 tr. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 12092

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH