When things fall apart

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nora Dudwick

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821350676

Ký hiệu phân loại: 339.46 Poverty

Thông tin xuất bản: nt : World Bank, 2003

Mô tả vật lý: 445 tr. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 12094

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH