Automobile Mechanical and Electrical Systems : Automotive Technology: Vehicle Maintenance and Repair
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tom Denton, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: New York :Elsevier Ltd, 2011,

Mô tả vật lý: 527tr. ;

Ngôn ngữ:


Automotive Technology-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH