Truy hồi thông tin theo ontology trên nền tính toán phân tán Hadoop

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Phúc, Phạm Thế Anh Phú

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 025.04 Information storage and retrieval systems

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 126 tr. ;

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 120976

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH