Successful proposal strategies for small business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert S Frey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580533329

Ký hiệu phân loại: 658.804 Marketing to specific kinds of buyers

Thông tin xuất bản: nt : Artech House, 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12098

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH