Managing the IT services process
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Noel Bruton, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0750657235

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: nt :Butterworth-Heinemann, 2004,

Mô tả vật lý: 202 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 12099
1. Electronic data processing
  - Management.; Information technology
  - Management.1. Electronic data processing
  - Management.
2. Information technology
  - Management.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH