Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing online tại công ty Mitsubishi Electric Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.872

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 159 tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121027

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn