Evaluating social funds

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laura Rawlings

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821350625

Ký hiệu phân loại: 307.14 Development

Thông tin xuất bản: nt : World Bank, 2004

Mô tả vật lý: 208 tr. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 12103

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH