Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam Bộ tại Trà Vinh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.4791 Secondary industries and services

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 134 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH