Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương thách thức mới trong thương mại quốc tế của Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 382.919

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 201,

Mô tả vật lý: 385tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121157

Cơ hội và thách thức; Hiệp định hợp tác ; Kinh tế; Tác động TPT ; Kinh tế ; Việt Nam;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  382.919
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn