Kỷ yếu Hội thảo Tìm kiếm các giải pháp kinh tế hữu hiệu, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho thành phố Hồ Chí Minh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.9597 Economic development and growth

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2017,

Mô tả vật lý: 462tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Canh tranh kinh tế-- Đánh giá -- Kinh tế ; Thành phố Hồ Chí Minh ; Việt Nam; Hội nhập -- Thành phố Hồ Chí Minh ; Việt Nam; Khoa học công nghệ -- Phát triển kinh tế; Kinh tế -- Việt Nam

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 338.959


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH