Doing Business in 2005

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bank World

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821357484

Ký hiệu phân loại: 382.4 Specific products and services

Thông tin xuất bản: nt : A World Bank Publication, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 12120

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH