Four Corners : Student's Book 2A
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781107661066


Thông tin xuất bản: United Kingdom :Cambridge University Press, 2013,

Mô tả vật lý: v,153p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 11
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH