Symptoms in the pharmacy : a guide to the management of common illness

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alison Blenkinsopp, Paul Paxton

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615.58 Drug therapy

Thông tin xuất bản: Oxford ; Malden, MA, USA : Blackwell Science, 2002

Mô tả vật lý: vii, 303 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 121311

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH