Ophthalmic drug delivery systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 617.7061

Thông tin xuất bản: New York :Marcel Dekker, 2003, 2nd ed. Rev. and expanded

Mô tả vật lý: xiv, 727 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121331

Drug delivery systems.-- Ophthalmic drugs.-- Eye diseases -- drug therapy.; Ophthalmic Solutions -- administration & dosage.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn