Pharmaceutical marketing : a practical guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.10688 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: Denver, Colo. :IHS Health Group, 2002,

Mô tả vật lý: xviii, 382 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Drugs -- Marketing.; Pharmaceutical industry.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH