Standardized evaluation in clinical practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael B First

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 616.89075 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychiatric Pub., 2003

Mô tả vật lý: xxiv, 167 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 121350

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH