Advanced clinical skills for GU nurses

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jonathan Davies, Matthew Grundy-Bowers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470019603

Ký hiệu phân loại: 610.73092 Education, research, nursing, related topics

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2007

Mô tả vật lý: xiii, 210 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 121419

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH