Foye's principles of medicinal chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William O Foye, Thomas L Lemke, David A Williams

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 616.0756 Diseases

Thông tin xuất bản: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2008

Mô tả vật lý: xiv, 1377 p., 8 p. of plates ; , ill. (some col.) , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 121472

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH