Clinical coach for nursing excellence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda Campbell, Marcia A Gilbert, Gary R Laustsen

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 610.73 Nursing and services of allied health personnel

Thông tin xuất bản: Philadelphia : F.A. Davis Co., 2010

Mô tả vật lý: xiv, 277 p. : , ill. ; , 19 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 121475

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH