Safety evaluation of pharmaceuticals and medical devices : international regulatory guidelines
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Shayne C, Gad, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1441974490

Ký hiệu phân loại: 615.1901 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2011,

Mô tả vật lý: xi, 126 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Drugs -- Standards.; Medical instruments and apparatus -- Safety regulations.; Equipment Safety.-- Pharmaceutical Preparations -- standards.; Equipment and Supplies -- standards.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH