Young people's perceptions of Europe in a time of change : iea international civic and citizenship education study 2016 European report

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gabriella Agrusti Agrusti, Valeria Damiani, Bruno Losito, Wolfram Schulz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319739595

Ký hiệu phân loại: 372.83 *Social studies

Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2018.

Mô tả vật lý: xv, 72p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 121619

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH