English for biomedical scientists

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rafael F Duarte, Palma Iannarelli, Ramón Ribes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540771272

Ký hiệu phân loại: 428.02461 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2009

Mô tả vật lý: xviii, 306 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 121638

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH