Traditional medicine making of the 'Emu' : continuity and change
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783653054491


Thông tin xuất bản: New York :Peter Lang, 2015.,

Mô tả vật lý: 170 pages ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Emu-Uno (Nigeria) -- Religion.; Ethnopharmacology -- Nigeria ; Emu-Uno.; Rites and ceremonies -- Nigeria ; Emu-Uno.; Traditional medicine -- Nigeria ; Emu-Uno.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH