Clinical trial registries : a practical guide for sponsors and researchers of medicinal products

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: MaryAnn Foote

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615.50724 Therapeutics

Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhäuser Verlag, 2006

Mô tả vật lý: xiii, 194 p. : , ill. ; , 19 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 121648

Includes bibliographical references (p. 177-190) and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH