Depression : from psychopathology to pharmacotherapy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783805596060


Thông tin xuất bản: Basel ; New York :Karger, 2010,

Mô tả vật lý: viii, 274 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Antidepressants.-- Depression, Mental -- Chemotherapy.; Depression, Mental -- Pathophysiology.; Depressive Disorder -- drug therapy.; Depressive Disorder -- psychology.; Antidepressive Agents -- therapeutic use.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH