New approaches to English linguistics :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9789027259424 (hb : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 420

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia :John Benjamins Publishing Company, 2016,

Mô tả vật lý: vi, 326 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121652

English language ; Globalization.; English languages ; Variation.; Intercultural communication.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn