Qualitative research : a guide to design and implementation Sharan B. Merriam , Elizabeth J Tisdell

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781119003618

Ký hiệu phân loại: 370.72

Thông tin xuất bản: San Francisco :John Wiley & Sons,, 2016, 4th ed

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121712

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn