Key terms in discourse analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1847063209

Ký hiệu phân loại: 401.41

Thông tin xuất bản: New York :Continuum International Publishing Group, 2011,

Mô tả vật lý: 234 p. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121713

Discourse analysis -- Terminology.; Discourse analysis.-- Linguistics -- Terminology.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn