Discourse and meaning : papers in honor of Eva Hajicová edited by Barbara H. Partee, Petr Sgall.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9789027221469

Ký hiệu phân loại: 401.41

Thông tin xuất bản: Amsterdam :John Benjamins B.V, 1996,

Mô tả vật lý: tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121714

Discourse analysis.; Grammar, Comparative and general.; Semantics.; Translating and interpreting.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn