Techniques and principles in language teaching

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780194423601

Ký hiệu phân loại: 428.0071 |2 23

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : |b Oxford University Press, 2011, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xix, 252 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121716

English language ; Study and teaching ; Foreign speakers;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn