Business strategies for information technology management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kalle Kangas, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1931777454

Ký hiệu phân loại: 004.068 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: kd :IRM Press, 2003,

Mô tả vật lý: 275 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 12173
1. Business
  - Data processing.; Information technology
  - Management ; Case studies.; Information technology
  - Management.1. Business
  - Data processing.
2. Information technology
  - Management
3. Case studies.
4. Information technology
  - Management.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH