The online rules of successful companies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Robin Miller, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0130668427

Ký hiệu phân loại: 658.84 Export marketing

Thông tin xuất bản: kd :FT Prentice Hall, 2003,

Mô tả vật lý: 181 tr. ;

Ngôn ngữ:


1. Electronic commerce
  - Management.; Internet industry
  - Management.1. Electronic commerce
  - Management.
2. Internet industry
  - Management.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH