Logistics & the out-bound supply chain

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Meredith Smith

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.78 Internal control of materials and physical distribution

Thông tin xuất bản: London : Penton, 2002.

Mô tả vật lý: 132 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 121842

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH