Pháp luật và khởi nghiệp
 3 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 278tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 14
- Đang mượn: 2
DÃY KỆ
26A
Thư viện AB
9F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH