Business Chinese for beginner New century business Chinese series : Reading
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 495.1802465 Chinese

Thông tin xuất bản: Beijing :外语教学与研究出版社, 2007,

Mô tả vật lý: x, 329p. ;

Ngôn ngữ:


Chinese language -- Business ; Reading


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH