Business Chinese for beginner New century business Chinese series : Reading

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dong Jin

Ngôn ngữ: eng ; chi

Ký hiệu phân loại: 495.1802465 Chinese

Thông tin xuất bản: Beijing : 外语教学与研究出版社, 2007

Mô tả vật lý: x, 329p. ;

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 121882

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH