Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay : Sách chuyên khảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.40951 Specific aspects of culture

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học xã hội, 2017,

Mô tả vật lý: 376tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Trung Quốc -- Văn hóa

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.409


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH