Lịch sử và lý thuyết xã hội học : Sách chuyên khảo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội , 2002,

Mô tả vật lý: 214tr.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH