Tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên công ty : Các mẫu câu giao tiếp trong thương mại. Các ví dụ điển hình. Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9786049618666

Ký hiệu phân loại: 495.1802465 Chinese

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018,

Mô tả vật lý: 351tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Tiếng Trung Quốc-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Thư viện AB
5A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 495.180


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH