Giáo trình Hán ngữ Boya : Sơ Cấp Sách bài tập kèm đáp án. Tập 2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  978649688508


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018,

Mô tả vật lý: 74,34tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Tiếng Trung Quốc-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Thư viện AB
5A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 495.180


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH