Giáo trình Hán ngữ Boya : Sơ Cấp Sách bài tập kèm đáp án. Tập 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lý Hiểu Kỳ, Nguyễn Hoàng Anh, Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh Ngưng

Ngôn ngữ: chi ; vie

Ký hiệu phân loại: 495.18 Languages of East and Southeast Asia Sino-Tibetan languages

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018

Mô tả vật lý: 74,34tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 121907

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Sai Gon Campus
5A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.180
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH