Luật dược
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045724484


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia, 2016,

Mô tả vật lý: 158tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Thuốc, Luật -- Việt Nam

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10B
Sai Gon Campus
4C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 344.041


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH