Death by meeting
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0787968056

Ký hiệu phân loại: 658.456 Conduct of meetings

Thông tin xuất bản: kd :Jossey-Bass, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 260 tr. ;

Ngôn ngữ:


Business meetings.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH