Giáo trình chuẩn HSK 5 : Sách bài tập. Tập 2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9786045873403

Ký hiệu phân loại: 495.1 Chinese

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018,

Mô tả vật lý: 155tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

ID: 121973
Tiếng Trung Quốc
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH