The project management question and answer book
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0814471641

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: kd :AMACOM, 2004,

Mô tả vật lý: 262 tr. ;

Ngôn ngữ:


Project management.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH