Symmetry, representations, and invariants
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780387798516


Thông tin xuất bản: Dordrecht Netherlands ; New York :Springer, 2009.,

Mô tả vật lý: xx, 716 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Algebra.-- Invariants.-- Lie groups.-- Representations of groups.-- Symmetry (Mathematics)-- swd ; Darstellungstheorie.-- swd ; Invariante.-- swd ; Lineare algebraische Gruppe.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH