Matrices : theory and applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Denis Serre, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  1441976825

Ký hiệu phân loại: 512.5 Linear algebra

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2010, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xiv, 289 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH