Combinatorics of coxeter groups
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  3540442383


Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer, 2005,

Mô tả vật lý: xii, 363 p. : , ill. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Combinatorial group theory-- Coxeter groups-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH