Foundations of real and abstract analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387982396

Ký hiệu phân loại: 515

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 1998,

Mô tả vật lý: xiv, 322 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122043

Mathematical analysis.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn