Several complex variables and Banach algebras
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0387982531


Thông tin xuất bản: New York :Springer, 1998.,

Mô tả vật lý: xii, 253 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Banach algebras.-- Functions of several complex variables.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH