Several complex variables and Banach algebras

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387982531

Ký hiệu phân loại: 512/.55

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 1998.,

Mô tả vật lý: xii, 253 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122044

Banach algebras.-- Functions of several complex variables.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn